שאלות ותשובות

 • האם התוכנה רשומה אצל רשויות המס?
 • מהי השיטה החשבונאית במערכת?
 • כיצד מנוהלות שנות המס לחברה?
 • כיצד מנהלים יתרות פתיחה לשנת המס?
 • כיצד מנוהל גיבוי/שחזור נתונים?
 • האם חובה להגדיר חשבון לכל ספק מזדמן?
 • למה לא ניתן לרשום מע"מ ללא הכנסה או הוצאה?
 • מה היתרונות בניהול ענפים ונושאים בענף?
 • כיצד לרשום עמלות בנק ישירות מהתאמת הבנק?
 • כיצד להפיק נתוני רווח והפסד לדוח השנתי לחברים?
 • כיצד מגדירים תבנית לחשבונית / קבלה?

צור עימנו קשר