כספיתON – ניהול חשבונות


כספית-On – מערכת מרכזית לניהול כספים וחשבונות

מערכת המספקת טיפול מלא בהנהלת חשבונות, ניהול קופה, חשבוניות וקבלות וחישובי ריבית לחשבונות, עם דגש על היבטים ייחודיים למגזרים בתחום החקלאות השיתופית.

בנוסף, נלווה למערכת מודול לניהול צריכת מים בישובים קהילתיים, בקישוריות מלאה להנהלת החשבונות.

בין הנושאים המרכזיים המטופלים במערכת:

הנהלת חשבונות

 • ניהול ענפים ונושאים בענף – לאפיון הרישום החשבונאי בחלוקה פנימית לתחומי הפעילות השונים בחברה
 • התאמת חשבונות מול גופים חיצוניים: בנקים, ספקים, בנוסף להתאמה פנימית לחשבונות: קופה, חברים…
 • דוחות שונים עפ"י קריטריונים
 • כרטיס חבר משק בפירוט הפעילות המשקית לפי ענף/נושא
 • ריכוז פעילות לפי ענף/נושא – דוח אנליטי של הפעילות המשקית לחבר
 • הכנסות והוצאות לפי ענף/נושא – פירוט רווח/הפסד בחלוקה לחודשים בשנת המס
 • ניתוח תקציב מול ביצוע – הכנסות והוצאות לפי תחומי פעילות מוגדרים, כולל פירוט הניצול בחשבונות לסעיף
 • ניהול תעודות משלוח מספקים וחיוב החברים
 • זיכויים / חיובים באמצעות מס"ב
 • קובץ 856 כולל דוחות נלווים למס הכנסה
 • קובץ PCN874 – לדיווח מע"מ כולל ממשקי ניהול ובקרה לשליטה מלאה של המשתמש
 • קבצים במבנה אחיד בכפוף לדרישות מס הכנסה

 

חשבוניות וקבלות

 • הפקת חשבוניות וקבלות עפ"י תבניות קיימות
 • מעקב אחר פירעון חשבוניות
 • ניהול קופה – הפקדות לבנק והעברה לגורם חיצוני
 • רישום אוטומטי ומבוקר של חשבוניות, קבלות והפקדות לספרי החשבונות בשלב הפקת המסמכים
 • רישום בדיעבד ע"י מנהל החשבונות, לאחר הפקת מסמכים ע"י משתמשים ללא הרשאות רישום מתאימות

חישובי ריבית

 • חישוב ריבית סולמית וצירוף הריבית לקרן עפ"י תקופה נבחרת: יומית, חודשית, רבעונית או שנתית
 • ניהול תבניות לחיוב / זיכוי בריבית, באחוזים משתנים בכפוף לסכום תקרת חובה / זכות בכרטיס החשבון
 • התייחסות רטרואקטיבית לחישובי ריבית קודמים וביצוע קיזוזים מתאימים בחישוב הנוכחי
 • דוח ריבית מפורט לניתוח אופן חישוב מספרי הריבית, הימים וסכום הריבית לכל תנועה בכרטיס החשבון
 • ריבית מרוכזת לענפים – שילוב נתונים מכל החשבונות בענף לחישוב הריבית וחלוקתה לחשבונות בענף
 • רישום אוטומטי ומבוקר של תנועות הריבית בספרי החשבונות במנות מיוחדות לריבית

 ניהול צריכת מים

 • ניהול מוני אספקה ומוני צריכה עם אפשרות לריבוי מונים לצרכן
 • הגדרת אופן חיוב המע"מ על הצריכה והפקת חשבונית (כן / לא) ברמת המונה
 • הגדרת אופן הפקת החשבוניות – ברמת הצרכן לכל המונים או לכל מונה בנפרד
 • אפשרות לחישוב צריכה לפי תעריף משולב לקביעת דרוג החיובים לכמה מונים ביחד
 • אפשרות לניהול מס' מונים לצריכה ביתית לצרכן, בחישוב משולב של הכמות המוזלת שנקבעה
 • דיווח חיובי צריכה בפעילות פרטנית לכל מונה או בדיווח קבוצתי למונים עפ"י קריטריונים
 • ניהול הקצאת מכסה שנתית מול הצריכה בפועל
 • חשבון לצרכן  – פירוט חיובי צריכת המים לתקופה בנוסף להפקת החשבונית
 • רישום מבוקר של תנועות חיובי הצריכה בספרי החשבונות במנות מיוחדות למים
 • אפשרות ייבוא קריאות מונים מקובץ חיצוני במבנה ידוע
 • מגוון דוחות על צריכת המים עפ"י קריטריון פריטי החיוב וסוגי הצריכה השונים

מאפיינים כלליים

 • כספית-On רשומה במאגר התוכנות של רשות המסים, מס' תעודת רישום: 176501
 • תמיכה בשתי שיטות החשבונאות: חד צידית וכפולה
 • תוכנה חד שנתית – תיחום וסינון נתונים לעבודה עפ"י שנת המס הנבחרת
 • ניהול ריבוי שנות מס לחברה. הגדרת שנת מס חדשה אינה מחייבת פתיחה של החברה פעם נוספת
 • גישה רב שנתית לבסיס הנתונים – אפשרות להפקת דוחות בחתך רב שנתי
 • העתקת חשבונות נבחרים לשנת מס חדשה, כולל יתרות פתיחה לחשבונות המאזניים, משנת מס קודמת
 • ניהול יתרות פתיחה בשני אופנים: החלפה מלאה של משיכה קודמת  או  משיכת יתרה לחשבון בודד נבחר
 • אפשרות העתקת פקודות יומן (מנות תבנית) משנה לשנה באותה החברה  או  העתקה לחברה שונה
 • כל חשבונית וכל קבלה מהוות תבנית קבועה כבסיס למסמך חדש באותו המבנה
 • גיבוי מובנה לחברה, כולל כל שנות המס לחברה, המאפשר ייבוא חברה מגיבוי בממשק אוטומטי מבוקר
 • גיבוי מובנה לכל החברות במערכת בקובץ בודד, כבסיס לגיבוי משלים על-גבי מדיה חיצונית
 • פונקציה לסנכרון דו-כיווני של תחנת עבודה לניהול קופה (חשבוניות וקבלות בלבד) עם תחנת האם


 

צור עימנו קשר